НАЧАЛО :: РЕАЛИЗАЦИЯ :: ЗАЩО "БИЗНЕС ИКОНОМИКА" :: ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Катедра "Индустриален бизнес" и

СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ИКОНОМИКА"

Обучението в специалността е насочено към подготовка на студентите за бързо променящата се среда, да бъдат гъвкави, добре образовани и адаптивни личности, които да се отличават както в бизнеса, така и в обществото. Подобен тип обучение позволява развиването на критично мислене, разрешаване на проблеми, правилно разпределение на времето и разширяване на кръгозора.

В първите две години от обучението по "Бизнес икономика" студентите изучават фундаментални икономически и управленски дисциплини, които са общи за всички студенти от професионалното направление "Икономика". В третата и четвъртата година се изучават специални дисциплини, които формират съвременния профил на дипломирания бакалавър по "Бизнес икономика".

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ WWW.UNWE.ACAD.BG E-MAIL: IND.BUSINESS@UNWE.ACAD.BG